Binnen het programma Veilige Toekomst is er voor gekozen om te focussen op een aantal activiteiten.