Binnen het project 'Veilige Toekomst' hebben jongeren uit de maatschappelijke- en vrouwenopvang zich verenigd om hun stem te laten doorklinken. Ze noemen zichzelf 'Jongeren voor een Veilige Toekomst' ook wel: JVT.